Forsknings- og udviklingsprojekter

SustainSolutions er partner i flere offentlig støttede udviklingsprojekter, som fokuserer på at udvikle nye produkter og ydelser til markedet.

I SustainSolutions tror vi på, at de gode løsninger opstår i et langsigtet udviklingssamarbejde med høj tværfaglighed. Vores udviklingsprojekter omfatter derfor typisk både uddannelsesinstitutioner, leverandører, rådgivere og ikke mindst bygherre.

Denne tilgang har sørget for at skabe udviklingsprojekter med en høj faglighed, som sikrer vores løsninger inden for ventilation, sol, belysning og varme en stærk markedsposition.


Ventilation

I ældre renoverede bygninger er mekanisk ventilation nødvendigt for at opretholde et sundt indeklima og undgå skimmelsvamp. Det er dog en udfordring at etablere central ventilation i disse bygninger grundet pladsmangel. Det er yderligere en kompleks og tidskrævende proces grundet omfanget af renoveringen. Alt dette kan undgås med en decentral ventilationsenhed.

Decentral ventilationsenhed til opholdsrum, Markedsmodningsfonden
Projektet ved navn ”One Stop Indeklima” havde til formål at udvikle en ny energieffektiv decentral ventilationsenhed med en høj varmegenvinding og et enkelt design til opholdsrum. Resultatet er ventilationsenheden BREATHE 55.

Læs mere >

Decentral ventilationsenhed til vådrum, ELFORSK
Projekterne, som er navngivet ”Spiralflow l” og ”Spiralflow ll” har til formål at udvikle en ny energieffektiv decentral ventilationsenhed til vådrum, såsom køkken og bad.

Læs mere >

Udvikling af værktøjer til styring af ventilation, EUDP
Projektet ved navn ”Roomvent” har til formål at udvikle styringsværktøjer til rumbaseret ventilation, så energiforbruget kan reduceres.

Læs mere >


Varme

Energistyrelsen vurderer, at der cirka er 140.000 bygninger og husstande, som opvarmes med oliefyr. Er bygningen placeret uden for kollektiv forsyning er en varmepumpe en god erstatning til oliefyret, men det kan være en dyr investering. I dag koster en varmepumpe, som kan erstatte et oliefyr, typisk i omegnen af 100.000-150.000 kr. inklusiv installation og tilslutning. Med en varmepumpe på abonnement er det muligt at få installeret en varmepumpe, som betales via en abonnementsordning.

Varmepumpe på abonnement, Energistyrelsen 
Projektet ved navn ”Fjernvarme uden rør” har til formål at udbrede varmepumper til husstande med oliefyr uden for kollektiv forsyning.

Læs mere >


Solceller

Solceller fremstår ofte som et fremmedelement på en bygning, men via bygningsintegrede solcelleløsninger kan den arkitektoniske værdi øges.

Integrerede solcelleløsninger, EUDP
Projektet ved navn ”Tagkassette med solceller og indbygget ventilation” har til formål at udvikle bygningsintegrerede solcelleløsninger, som kan anvendes på containerboliger, midlertidige studieboliger og byggepladser.

Læs mere >


Følgegruppeprojekter

Vi giver sparring og støtte til nedenstående projekter.

Minimering af varmetab i rør, EUDP
SustainSolutions er følgegruppe på projektet, som har til formål at reducere varmetabet fra varmeinstallationer.

Læs mere >

FAIR-Commissioning, ELFORSK
SustainSolutions er følgegruppe på projektet, som har til formål at udvikle en metode hvormed commissioning kan udføres mere cost-effektivt, til at kontrollere planlagte energibesparelser, samt overholdelse af indeklimakriterier i bygningsrenoveringsprojekter.

Læs mere >